“ร.ร.เมทนีดล จ.ขอนแก่น”มอบป้อมกำกับไฟจราจรตำรวจจุดอุ่นใจที่ 11 ที่สี่แยกบ้านหนองบัวดีหมี สร้างความอุ่นใจให้ชุมชน

"ร.ร.เมทนีดล จ.ขอนแก่น"มอบป้อมกำกับไฟจราจรตำรวจจุดอุ่นใจที่ 11 ที่สี่แยกบ้านหนองบัวดีหมี สร้างความอุ่นใจให้ชุมชน https://youtu.be/j9O80r7w2yQ?si=vPMNQ3hIJJQUAwod ร.ร.เมทนีดล จ.ขอนแก่น น้ำใจงาม มอบป้อมกำกับไฟจราจรตำรวจจุดอุ่นใจที่ 11...