ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการและบุคคลพิเศษ

ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการและบุคคลพิเศษ https://youtu.be/BMpcqcID7Io?si=7s5sH-kshSbxpz4p 20 กันยายน 2566 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น. นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี...

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ออทิสติก

25 ตุลาคม 2562 ที่บ้านเติมเต็ม จ.ชอนแก่น ได้จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น และสถานฟื้นฟู สมรรถภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลออทิสติก บ้านเติมเต็ม โดยมี...