ตลาดนัดชุมชน บ้านโนนทอง อ.หนองเรือ เปิดวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ที่จอดรถสะดวกสบาย มีของกินของใช้ อาหารป่า ตามฤดูกาลมากมาย

มาช้อป ชวน ชิม ตลาดนัดชุมชนบ้านโนนทอง

ก่อนอีกเราไปรู้จักบ้านโนนทอง กันก่อนก่อน ครับ   ประวัติความเป็นมา : ตำบลโนนทองเป็นตำบลที่ตั้งมานานแล้วประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วมา โดยราษฎรที่พากันอพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี...