ปตท  จัดโครงการประชารัฐร่วมใจขับดี  มีสุข ทุกเส้นทาง ที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น   ปตท  จัดโครงการประชารัฐร่วมใจขับดี  มีสุข ทุกเส้นทาง โดยอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยได้ใบอนุญาต ( Good Rider)  มีคุณศิรศักดิ์ จันเทรมะ...

คลัง ปตท. จัด Safety Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ที่ ขอนแก่น

คลัง ปตท. จัด Safety Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ที่ ขอนแก่น ด้วยมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายหลักในทุกขั้นตอน การปฏิบัติงาน...