ว่า ขอนแก่น เปิดประมูลข้าวเปลือกให้กับชาวนา ข้าวเหนียวได้ราคาสูง

ผู้ว่าเมืองหมอแคน เปิดประมูลข้าวเปลือกให้กับชาวนาวันแรกข้าวเหนียวสามารถต่อรองให้พ่อค้ารับซื้อได้ราคาสูงสุดสิบหกบาทต่อกิโลกรัม วันที่ 12 ธ.ค. 62 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...