KKnews เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด ขก จังหวัดขอนแก่น

KKnews เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด ขก จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมขนส่งทางบก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ที่จังหวัดขอนแก่น หมวด ขก...

KKnews ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าว ประมูลป้ายทะเบียน หมวด ขก

KKnews ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าว ประมูลป้ายทะเบียน หมวด ขก

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม อบจ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าว...