“สกสค.”เสริมสร้างประสิทธิภาพผู้แทนเครือข่ายการให้บริการ จ.ขอนแก่น

"สกสค."เสริมสร้างประสิทธิภาพผู้แทนเครือข่ายการให้บริการ จ.ขอนแก่น เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในภารกิจช.พ.ค.และภารกิจ ช.พ.ส. และเพื่อผู้แทนเครือข่ายสมาชิกฯ...