ชมเจดีย์ทรายที่เฮือนโบราณ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น

ชมเจดีย์ทรายที่เฮือนโบราณ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น https://www.youtube.com/watch?v=Eu-D2rgmOQs 14 เม.ย. 66 ที่บริเวณลานกิจกรรมเฮือนโบราณ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น...