ประเพณีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง-แม่ลาว

ประเพณีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง-แม่ลาว วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ ยอดดอยนางแก้ว จัดโดยเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าขุนน้ำแม่กวงจำนวน 55 ชุมชนในท้องที่ 6 ตำบล คือ ตำบลเทพเสด็จ ตำบลป่าเมี่ยง ตำบลลวงเหนือ ตำบลเชิงดอย...