ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ “งามล้ำวังน้ำมอก” กินข้าว เซาเฮือน ที่ จ.หนองคาย

วังน้ำมอก อยู่ใน ต.พระพุทธบาท อ.สังคม จ.หนองคาย เป็นหมู่บ้านตั้งใหม่ได้ 45 ปี คุณติณภพ สุพันธะ ประธานศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน บ้านวังน้ำมอก เล่าว่า ชาวบ้านอพยพมาจากศรีเชียงใหม่...