เที่ยวปรางค์กู่บ้านแท่น ชัยภูมิ

ปรางค์กู่บ้านแท่น หรือปรางค์กู่บ้านหนองแฝก เป็นโบราณสถานสมัยวัฒนธรรมขอม มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น...