4 ปี 2 ปริญญา เรียนตรีนิติฯควบโทCOLA มข.จบได้ภายใน 4.5 ปี

4 ปี 2 ปริญญา เรียนตรีนิติฯควบโทCOLA มข.จบได้ภายใน 4.5 ปี "คณะนิติๆ มข. จับมือ COLA KKU เสริมแต้มต่อบัณฑิตรุ่นใหม่ สร้างโอกาส 4 ปี 2 ปริญญา ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต"ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่...