เกษตรกรชาวขอนแก่นมีรายได้เสริมจากการปลูกข้าวโพด หลังปลูกข้าวนาปี

เกษตรกรชาวขอนแก่นมีรายได้เสริมจากการปลูกข้าวโพด หลังปลูกข้าวนาปี กษตรกรชาวอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ปลื้มมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังฤดูการปลูกข้าวนาปี หลังเข้าร่วมโครงการต้นแบบปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...