เทศบาลนคร มข และเครือข่าย เตรียม“ปลูกต้นคูน” กว่าหมื่นต้น ปลาย มิ.ย. นี้

เทศบาลนคร มข และเครือข่าย เตรียม“ปลูกต้นคูน” กว่าหมื่นต้น ปลาย มิ.ย. นี้ ต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น...