ขอนแก่น ปล่อยขบวนรถนำต้นคูนไปปลูกทั่วเมือง ตั้งเป้าปลูก. 99,999 ตัน

ขอนแก่น ปล่อยขบวนรถนำต้นคูนไปปลูกทั่วเมือง ตั้งเป้าปลูก. 99,999 ตัน ที่ บริเวณด้านหน้าโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบและปล่อยขบวนรถต้นราชพฤกษ์ หรือ...