ขอนแก่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ขอนแก่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยดูแล แก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมอาชีพ และสิ่งที่สำคัญต้อง ลดต้นทุนการผลิต ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิต...