ขอนแก่น เนรมิตพื้นที่ 80 ไร่ สร้างแลนด์มาร์คทุ่งทานตะวันและทุ่งปอเทือง รองรับมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ กระตุ้นการท่องเที่ยวส่งท้ายปี 2561

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เนรมิตพื้นที่ 80 ไร่ สร้างแลนด์มาร์คทุ่งทานตะวันและทุ่งปอเทือง เสริมพื้นที่รองรับงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ กระตุ้นการท่องเที่ยวส่งท้ายปี...