แก้ปัญหาจราจร” หน้า รร อนุบาลขอนแก่น เอาจริงล็อคล้อ ขาว-แดง ขาว-เหลือง ซ้อนคัน ในชั่วโมงเร่งด่วน

แก้ปัญหาจราจร" หน้า รร อนุบาลขอนแก่น เอาจริงล็อคล้อ ขาว-แดง ขาว-เหลือง ซ้อนคัน ในชั่วโมงเร่งด่วน จ.ขอนแก่น Kick off! จัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนรอบโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นและโรงเรียนสนามบิน ในชั่วโมงเร่งด่วน...