“ปั่นเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 “ดอกรังทัวริ่ง”กรุงเทพ – ขอนแก่น

"ปั่นเพื่อน้อง" ครั้งที่ 2 "ดอกรังทัวริ่ง"เมื่อเวลา 10.00 นวันที่ 27 ธันวาคม ที่บริเวณด้านหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ดร.ภูมิภัทธ เรืองแหล่ ผอ. สพปขอนแก่นเขต 1 เป็นประธาน แถลงข่าว"...