เชิญนักท่องเที่ยวมาร่วมเล่นคลื่นมนุษย์ในภาคต่อไป ปี 2561 ตอน "คลื่นมนุษย์สุดประตูเมือง” และ ปี 2562 ตอน "คลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ”

ขอบคุณที่มาเยือน

จังหวัดขอนแก่นได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเล่นสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว พร้อมร่วมบันทึกสถิติคลื่นมนุษย์ จำนวน 135,271 คน   และเชิญนักท่องเที่ยวมาร่วมเล่นคลื่นมนุษย์ในภาคต่อไป ปี 2561 ตอน...