มข. ตั้งบริษัท Startup ร่วมทุนมาเลเซีย ตั้งโรงงาน ผลิตปุ๋ยน้ำนาโน NPK เพื่อลดปัญหา Climate Change

มข. ตั้งบริษัท Startup ร่วมทุนมาเลเซีย ตั้งโรงงาน ผลิตปุ๋ยน้ำนาโน NPK เพื่อลดปัญหา Climate Change มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทในการสนับสนุน ให้คำปรึกษาพร้อมอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือต่างๆ และการทดสอบทางวิชาการ...