จ.ขอนแก่น บูรณาการ ตรวจสอบ คนต่างด้าว ป้องกันบังคับใช้แรงงาน

จ.ขอนแก่น บูรณาการ ตรวจสอบ คนต่างด้าว ป้องกันบังคับใช้แรงงาน เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบทกำหนดโทษของผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว...