ผช.ปลัด ศธ. รุก!ขับเคลื่อน 8 หน่วยงานการศึกษา จ.ขอนแก่น รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

ผช.ปลัด ศธ. รุก!ขับเคลื่อน 8 หน่วยงานการศึกษา จ.ขอนแก่น รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ติดตาม และประเมินผล...