“กขป. 7″ผนึกภาคีเครือข่าย 4 จ.ร้อย แก่น สาร สินธุ์!ขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์ และเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

"กขป. 7"ผนึกภาคีเครือข่าย 4 จ.ร้อย แก่น สาร สินธุ์!ขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์ และเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ สัมภาษณ์ นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 (มีคลิป) https://youtu.be/EWGVs5LGdE0 กขป.7...