ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อ.เขาสวนกวาง ผนึก สสอ.เขาสวนกวาง บูรณาการทุกมิติ ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อ.เขาสวนกวาง ผนึก สสอ.เขาสวนกวาง บูรณาการทุกมิติ ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ทำ MOU ร่วมกัน ในการที่จะผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง...