เปิดแล้วผาชมตะวัน รับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการโควิด-19

เปิดแล้วผาชมตะวัน รับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการโควิด-19 นายสมศักดิ์  จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะลงพื้นที่ท่องเที่ยว “ผาชมตะวัน”จุดชมทะเลหมอกสุด Unseen ที่ไม่ได้มีเพียงทัศนียภาพที่งดงามเท่านั้น...