ตรวจค้นเรือนจำกลางขอนแก่น ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ตรวจค้นเรือนจำกลางขอนแก่น ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย การตรวจค้นได้เปิดปฏิบัติการจู่โจม เพื่อตอกย้ำถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความเข้มงวดของเรือนจำกลางขอนแก่น ตามนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด...