ประชุมสมาคม ผู้บริหารฯ (ส.บ.ม.ท.) ทำเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น เงินสะพัด

ประชุมสมาคม ผู้บริหารฯ (ส.บ.ม.ท.) ทำเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น เงินสะพัด สมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง...