คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร.ร.สนามบิน ให้กำลังใจครูและนักเรียน ฝ่าวิกฤตในยามไม่มีผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร.ร.สนามบิน ให้กำลังใจครูและนักเรียน ฝ่าวิกฤตในยามไม่มีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนามบินตรวจอาคารสถานที่ของโรงเรียน...