รับ-ส่ง หน้าที่ “ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23”

รับ-ส่ง หน้าที่ "ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23" มณฑลทหารบกที่ 23 จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ภาพบรรยากาศแห่งเกียรติยศ ความสามัคคี ความรัก...