เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวชาวรัสเซีย เยือนขอนแก่น

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวชาวรัสเซีย เยือนขอนแก่น วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30 น. นาย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ...

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน วางเป้าหมายเสริมแกร่งอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการอีสาน

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน วางเป้าหมายเสริมแกร่งอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการอีสาน สัมภาษณ์  นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ ภูมิภาคอาเชียน สัมภาษณ์. ดร.ชุติมา...