ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้ คณะแพทยศาสตร์ มข จัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 67 รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้

ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้ คณะแพทยศาสตร์ มข จัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 67 รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้ https://youtu.be/dXK4AqcsyH4?si=XJ3ir4XaGlL59OY5            วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี...