รองผู้ว่าฯขอนแก่น มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

รองผู้ว่าฯขอนแก่น มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 รองผู้ว่าฯขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น ,สมาชิกเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย...