รมช เกษตร มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดขอนแก่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง แก่ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 12 ล้านบาท นายลักษณ์ วจณนานวัช...

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  ชี้แจงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  ชี้แจงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน ดร. ธีธัช  สุขสะอาด  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ ผ่านรายการ “สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์” วันนี้ (9 ก.ค.60)...