แห่!สมัครผู้แทนเกษตรอีสาน กว่าครึ่งร้อย

แห่!สมัครผู้แทนเกษตรอีสาน กว่าครึ่งร้อย การสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยวันที่ 22 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครมีผู้สมัครทั้งสิ้น 57...