ขอนแก่นแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผ้าทออีสาน Esaan Fabric Expo 2019

ขอนแก่นแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผ้าทออีสาน Esaan Fabric Expo 2019 30 ก.ย. 2562 ที่โรงแรมอวานีขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผ้าทออีสาน Esaan Fabric Expo 2019 ทั้งนี้...