ชาวบ้านผู้สูงอายุ ปลื้ม ทหารร.8 พัน.2′ มอบผ้าห่มกันหนาวให้คลายหนาว

ชาวบ้านผู้สูงอายุ ปลื้ม ทหารร.8 พัน.2' มอบผ้าห่มกันหนาวให้คลายหนาว เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง หน่วยงานทหาร กับประชาชน และ เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบก ที่มีต่อประชาชน โดยได้รับการตอบรับจาก...