ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ 2 สิงหาคม 2566 เวลา10.00 น.ที่วัดธาตุพระอารามหลวง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะนำ หัวหน้าส่วนราชการ...

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ 2 สิงหาคม 2566 เวลา10.00 น.ที่วัดธาตุพระอารามหลวง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะนำ หัวหน้าส่วนราชการ...