ราชมงคลฯ ขอนแก่น ร่วมมือ (MOU) “ศูนย์ส่งเสริมผ้าพื้นถิ่นอีสาน ไทย – ฝรั่งเศส

ราชมงคลฯ ขอนแก่น ร่วมมือ (MOU) “ศูนย์ส่งเสริมผ้าพื้นถิ่นอีสาน ไทย – ฝรั่งเศส วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ Mr. Jean-Claude POIMBOEUF...