ชาวบ้านป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทําฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ชาวบ้านป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทําฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น...

ภาครัฐเอกชนขอนแก่น เตรียมพร้อมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกะกเก็บน้ำ

ภาครัฐเอกชนขอนแก่น เตรียมพร้อมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกะกเก็บน้ำ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น การประชุมหารือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคเอกชน โดยมี ดร.ทวีสันต์...