สธ ขอนแก่น เตือนประชาชนป้องกันละอองฝุ่น

สธ ขอนแก่น แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นให้ดูแลสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ ฝุ่นละออง PM2.5...