ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนำสุข

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนำสุข 19 มกราคม 2564 ที่วัดป่าภูพานคำถ้ำเจีย  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  ศูนย์พัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรม      ...