ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564   นายศุภวัฒน์  หนูพริก  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น...

จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันครอบครัว เด็ก สตรี พิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562

จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันครอบครัว เด็ก สตรี พิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึง...

พม ขอนแก่น คุมเข้มสถานบันเทิง ห้ามทำผิดกฎหมาย

วันที่11ก.ย.61  นางสุจิตรา พินดวง พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ ประทัศสานัง ผู้ช่วยปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์...