ขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระนารายณ์ มหาราช

ขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระนารายณ์ มหาราช ที่ลานหน้าเทศบาลตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายชาญชัย ศรศรีวิชัย...