“ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย” จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีถวายพระพรชัยมงคล

"ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย" จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เขตเทศบาลนครขอนแก่น จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566...