อัญเชิญพระพุทธพระลับ พระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ให้ประชาชนสรงน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

อัญเชิญพระพุทธพระลับ พระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ให้ประชาชนสรงน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 10 เมษายน 2566 ที่ วัดหนองแวง พระอารามหลวง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...