“จ.ขอนแก่น” เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเทียนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

"จ.ขอนแก่น" เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเทียนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

“โรงเรียนพล” สถาปนา ครบรอบ 70 ปี ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน

"โรงเรียนพล" สถาปนา ครบรอบ 70 ปี ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน โรงเรียนพล มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารอย่างมีระบบ...

ขอนแก่นเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาถึงขอนแก่นแล้ว

ขอนแก่นเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาถึงขอนแก่นแล้ว วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.10 น. ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่นนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...

ร.ร.นางฟ้ากัลยาณวัตรฟ้า รับพระราชทานรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2566

ร.ร.นางฟ้ากัลยาณวัตรฟ้า รับพระราชทานรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าว ประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น...