วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ศูนย์ประชุและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อ.เมืองขอนแก่น พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 4...

กระทรวงดิจิตอล จัดงานสัมมนา GOV Channel Roadshow 2017 ที่ขอนแก่น

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   จัด งานสัมมนา GOV Channel Roadshow 2017 : Digital Local Government  โดย  ได้เร่งรัดพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชน...