“กฟผ.” เปิดบ้านต้อนรับสื่อฯ ขอนแก่น พร้อมชูนโยบาย EGAT Carbon Neutralityมุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

"กฟผ." เปิดบ้านต้อนรับสื่อฯ ขอนแก่น พร้อมชูนโยบาย EGAT Carbon Neutralityมุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ กฟผ. ต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน...