ประชุมเชิงปฎิบัติการ การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัด อีสาน ที่ขอนแก่น

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.15  น.  ที่ โรงแรมโฆษะขอนแก่นนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและปาฐกถาพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ...